Розклад роботи

ПРЕСС-КІТ

Й День народження міста Львова

Схема пресс-кіту

Виконала:

студентка ГРТм-51

Гнідець Наталія

Львів 2015

Управління культури Львівської міської ради

Адреса

79008, м. Львів пл. Ринок 1, каб. 321, 322

Телефони:(032) 2975-730, факс: (032) 2975-881

Електронна адреса: culture.tourism@city-adm.lviv.ua

Розклад роботи

Пн-Чт: 9.00 — 18.00 год., Пт.:9.00 — 17.00 год.

Основні завдання управління:

1. забезпечення реалізації політики міської ради з питань культури та туризму;

2. виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток культури у м. Львові, сприяння діяльностізакладів культури; спілок, організацій, позаспілчанських структур;

3. створення сприятливих умов для залучення інвестицій, позабюджетних коштів в культурну і туристичну сферу міста;

4. створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

5. сприяння розвитку культурної інфраструктури Розклад роботи міста, підприємництва у сфері культури, підтримка культурних індустрій;

6. сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури;

7. заохочення новаторських тенденцій та експериментальних проектів в культурній сфері;

8. проведення комплексного аналізу і прогнозування розвитку туризму у м. Львові, здійснення замовлень наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень;

9. здійснення заходів спрямованих на удосконалення ринкової інфраструктури туризму, розвитку ринкових відносин у цій галузі, та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов господарювання для суб'єктів туристичної діяльності всіх форм власності;

10. координація співпраці освітніх установ та організацій сфери культури, стимулювання активного використання фондових матеріалів бібліотек, музеїв Розклад роботи, архівів тощо для освітніх цілей, сприяння впровадженню новихспособів використання культурної спадщини


documentamjghtx.html
documentamjgpef.html
documentamjgwon.html
documentamjhdyv.html
documentamjhljd.html
Документ Розклад роботи